Ar tēmu par biznesa plānu un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi noslēgušās “KeepWarm” projekta apmācības centralizētās siltumapgādes sistēmu uzņēmumu darbiniekiem

17 May 2019

Ar tēmu par biznesa plānu un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi noslēgušās “KeepWarm” projekta apmācības centralizētās siltumapgādes sistēmu uzņēmumu darbiniekiem

ES “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta KeepWarm (“Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā” (Granta līgums Nr. 784966)) apmācības aizsākās 2018.gada septembrī un noslēdzās 2019.gada 15.maijā Jelgavā ar lekcijām par biznesa plānu izstrādi un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi un 16.maijā ar mācību ekskursiju uz SIA “Salaspils Siltums” uzņēmumu Salaspilī.

Kopumā noslēdzošajās apmācību lekcijās piedalījās 20 cilvēki, bet mācību ekskursijā uz SIA “Salaspils siltums” uzņēmumu piedalījās 8 cilvēki. Kopā īstenotas 10,5 apmācību stundas. Mācību dalībnieku vidū bija ZREA izvēlēto siltumapgādes pilot uzņēmumu darbinieki, kā arī citu siltumapgādes, pašvaldības komunālo uzņēmumu, pašvaldību administrācijas darbinieki, u.c.

Pirmajā apmācību dienā, mācību dalībnieki noklausījās augsta līmeņa profesionāļu sagatavotas 6 lekcijas:

  1. “Biznesa plānu izstrāde” – biznesa plānošanas jēga un vieta biznesa vadībā, finanšu koeficienti, finanšu prognozes un plānošana, risku vadība, biznesa plāna nozīme un sastādīšana, uzņēmējdarbības ienesīguma novērtēšana: iekšējā peļņas norma (IRR), neto tagadnes vērtība (NPV), bezzaudējumu punkts; finanšu avoti, tehniski ekonomiskais piedāvājums uz piemēra bāzes. Lektors: SIA “LatConsul” speciālists Gints Turlajs;
  2. “Biznesa plānu izstrāde” - Izaicinājumi siltumapgādes nozarē; no stratēģijas izvēles un lēmuma pieņemšanas līdz projekta finansējumam: ietekmējošie faktori, iesaistītās puses (pašvaldība/investors/ ES fondi), optimālā risinājuma izvēle; Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde (TEP): TEP struktūra/ saturs nepieciešamie dati, alternatīvu izvērtējums/aprēķini; Investīciju projekta piemērs (no stratēģijas līdz projekta realizēšanai). Lektori SIA “Smart Consulting” pārstāvji Kristīne Beņķe un Ingars Balčūns.

Otrajā mācību dienā notika mācību ekskursija uz SIA “Salaspils Siltums”, lai iepazītos ar vērienīgu saules kolektoru projekta realizāciju, ko plānots iekļaut uzņēmuma centralizētās siltumapgādes sistēmā. Vairāk informācija par SIA “Salaspils Siltums” attīstību un kurināmā diversificēšanu ir šeit.

Pielikumā pievienotas prezentācijas par abām augstāk minētajām tēmām.

Biznesa plānošana.

Investīciju projektu izstrāde siltumapgādē