Noslēgusies “KeepWarm” projekta piektā apmācību bloka pirmā daļa centralizētās siltumapgādes sistēmu uzņēmumu darbiniekiem par finanšu jautājumiem

26 April 2019

Noslēgusies “KeepWarm” projekta piektā apmācību bloka pirmā daļa centralizētās siltumapgādes sistēmu uzņēmumu darbiniekiem par finanšu jautājumiem

Piektā apmācību bloka pirmā daļa norisinājās ES “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta KeepWarm (“Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā” (Granta līgums Nr. 784966) ietvaros, laika posmā no 2019.gada 24.-25.aprīlim gan lekciju, gan mācību ekskursijas veidā, Jelgavā. Šīs apmācības bija veltītas tēmai: “Finanšu jautājumi”.

Kopumā apmācību lekcijās piedalījās 14 cilvēki, bet mācību ekskursijā uz SIA “Liepājas Enerģija” koģenerācijas staciju piedalījās 12 cilvēki. Kopā īstenotas 14 apmācību stundas. Mācību dalībnieku vidū bija ZREA izvēlēto siltumapgādes pilot uzņēmumu darbinieki, kā arī citu siltumapgādes uzņēmumu darbinieki.

Pirmajā apmācību dienā, mācību dalībnieki noklausījās augsta līmeņa profesionāļu sagatavotas 6 lekcijas:

  1. “Infrastruktūras projektu finansējuma alternatīvas un Publiskā un Privātā Partnerība” – lektors: BaltCap Infrastruktūras Fonda Investīciju direktors Matīss Paegle;
  2. “SIA “Talsu Bio-Enerģija” pieredze: saules enerģija & CSA /siltumtīkli; finansējuma piesaiste (Altum grants).” – lektors: SIA “Talsu Bio-Energģija” projektu vadītājs Jānis Zomerfelds;
  3. “SIA “Ventspils siltums” pieredze: NAIK reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī” – lektors: SIA “Ventspils Siltums” valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris;
  4. “Investīciju projektu ekonomiskais izvērtējums” – lektors: RTU profesors Gatis Bažbauers.

Otrajā apmācību dienā dalībniekiem bija iespēja viesoties SIA “Liepājas Enerģija” biomasas koģenerācijas stacijā, Liepājā, lai noklausītos pieredzes stāstu par uzņēmuma darbību, kā arī piedalītos koģenerācijas stacijas apskatē, ko vadīja SIA “Liepājas Enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons un laboratorijas apskatē, ko vadīja SIA “Liepājas Enerģija” Vides un darba aizsardzības inženiere Gunta Zaldeniece.

Pielikumā pievienotas prezentācijas par visām augstāk minētajām tēmām: