SODELUJTE NA ZAKLJUČNEM DOGODKU projekta KeepWarm – Preobrazba daljinskega ogrevanja

9 October 2020

SODELUJTE NA ZAKLJUČNEM DOGODKU projekta KeepWarm – Preobrazba daljinskega ogrevanja

Kako do trajnostne oskrbe s toploto za ogrevanje stavb?

Kako do koncepta, s katerim bi izrabili lokalne vire in obstoječo infrastrukturo za doseganje nizkoogljičnosti pri ogrevanju?

Kdo so ključni deležniki in kakšna je njihova aktivna vloga pri razogljičenju ogrevanja z upoštevanjem potenciala DO?

Ob teh vprašanjih se bomo s pregledom nekaterih primerov dobrih praks in z interaktivno diskusijo posvetili dilemam prihodnosti daljinskega ogrevanja v Sloveniji na spletnem seminarju

v sredo, 14. 10. 2020 med 9. in 12. uro

OKVIRNI PROGRAM

Podpora prenovam in razvoju sistemov daljinskega ogrevanja rezultate projekta KeepWarm, keepwarmeurope.eu
Integracija velikih toplotnih črpalk in izkoriščanje plitve geotermalne energije za oskrbo sistema daljinskega ogrevanja s toploto iz OVE
Izkušnje z izrabo odvečne toplote in zniževanjem temperatur v sistemu DO
Uporaba digitalnih tehnologij v distribucijskem sistemu toplote v Šaleški dolini
Sodelovanje med deležniki pri vzpostavitvi daljinskega ogrevanja (izkušnje iz prakse)
Okrogla miza in diskusija o odprtih vprašanih prenov in razvoja sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji (k sodelovanju z vprašanji in mnenji vabljeni vsi udeleženci)

Spletne prijave do 12. 10. 2020. Povezava na spletno REGISTRACIJO

Organizacija in informacije: