VIRTUALNI KEEPWARM INSPIRE DOGAĐAJ – Srbija

7 October 2020

VIRTUALNI KEEPWARM INSPIRE DOGAĐAJ – Srbija

Srpski virtuelni INSPIRE Event je održan 7.oktobra, u trajanju od 10h do 14:45. Organizator skupa bio je Institut Vinča. Konferencija, koja je okupila preko 20 učesnika, zamenila je sesije licem u lice prethodno planirane da se održe na Sajmu Energetike u istom terminu.

KEEPWARM INSPIRE DOGAĐAJ je organizovan radi razmene znanja i iskustva kao i namere da podstaknemo sve aktere u sektoru daljinskog grejanja na energetsku tranziciju. 

Agenda je koncipirana na način da se podstakne razgovor o glavnim problemima u sektoru daljinskog grejanja (DG), da se omogući prenos znanja, predstave korisni alati u cilju optimizacije DHS,  pokažu primeri dobre prakse i podstakne razgovor o mogućim rešenjima u tehničkom i pravnom pogledu, kao i mogućnostima i načinima finasiranja „zelenih“ projekata.

Konferenciji su prisustvovali osim predstavnika toplana, i predstavnici lokalne samouprave, predstavnici Regionalne razvojne agencije Zlatibor, Stalne konferencije gradova i opština, Poslovnog udruženja toplana Srbije, finansijske institucije (EBRD), prikazani su primeri dobre prakse iz Priboja i Šapca. Partneri KeepWarma iz Hrvatske, REGEA i FSB, su prezentovali svoje projekte primene biomase.

Prezentacije su pratile plodonosne diskusije.   

Materijali sa održanog Inspire eventa se mogu naći na linku.

Image by "VINCA"