Za nami je prvi izobraževalni seminar

6 March 2019

Za nami je prvi izobraževalni seminar

Za strokovnjake s področja daljinskega ogrevanja (DO) je 6. 3. 2019 v Velenju potekalo prvo večje usposabljanje po programu »KeepWarm«, ki se ga je udeležilo 25 predstavnikov slovenskih podjetij, ki opravljajo storitve oskrbe z daljinsko toploto.

Rdeča nit enodnevnega seminarja je bil »trajnostni razvoj sistemov DO«. Predavatelji z Ministrstva za infrastrukturo, Inštituta za daljinsko energijo Slovenije, Petrol d.d. in IJS so predstavili zakonodajne, tehnične in načrtovalske vidike razvoja sistemov DO. Osredotočili smo se na nacionalni strateški okvir za daljinsko ogrevanje, prikazanih je bilo nekaj uspešnih primerov rabe OVE in izrabe odpadne toplote, poseben poudarek pa je bil namenjen reševanju tehničnih vprašanj pri optimizaciji DO in zmanjševanju izgub.

Seminar se je zaključil z ogledom dispečerskega centra za daljinsko ogrevanje, ki so ga udeležencem predstavili v Komunalnem podjetju v Velenje.

Image by "Institut"