Управлінські питання

Тривалість, год.

1 год.

Опис

Презентація описує можливість використання нефінансових критеріїв, включаючи критерії енергоефективності та екологічні критерії, під час проведення закупівель. Вона презентує освітній онлайн тренінг про зелені публічні закупівлі та можливості для використання безкоштовних освітніх матеріалів. Презентація також наводить приклади державних закупівель із використанням нефінансових критеріїв в Україні. Презентація представлена під час тренінгу з організаційних та управлінських аспектів у Києві у квітні 2019 року.

Цільова аудиторія

Управлінський персонал, адміністративний персонал, керівники з розвитку

Комерційний облік теплової енергії (українська); Володимир Галанюк, команда підтримки реформ Міністерства регіонального розвитку та будівництва

1 год.

Презентація надає інформацію про положення Закону України Про комерційний облік. Вона обговорює процес встановлення лічильників теплової енергії та розподілювачів. Презентація акцентує увагу на регуляторних положеннях, які дозволяють індивідуальний комерційний облік споживання теплової енергії, включаючи методику для розподілу споживання тепла та сферу відповідальності різних сторін, залучених до процесу. Презентація представлена під час тренінгу з організаційних та управлінських аспектів у Києві у квітні 2019 року.

Управлінський персонал, адміністративний персонал, керівники з розвитку

1 год.

Презентація описує досвід встановлення індивідуальних розподілювачів тепла у багатоквартирному будинку у м. Херсон. Це перший успішний приклад встановлення розподілювачів тепла та використання їх даних для виставлення рахунків теплопостачальною організацією. Презентація надає інформацію про переваги індивідувального обліку споживання теплової енергії для споживачів. Вона також акцентує увагу на рекомендаціях для покращення методології, яка визначає правила розподілу споживання теплової енергії. Презентація представлена під час тренінгу з організаційних та управлінських аспектів у Києві у квітні 2019 року.

Управлінський персонал, адміністративний персонал, керівники з розвитку

Податок на вуглець для підприємств з виробництва теплової енергії з використанням біомаси. Потенціал для реформування (українська); Тамара Буренко, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1 год.

Презентація надає інформацію про державну політику підтримки підвищення енергоефективності на промислових та енергетичних підприємствах, включаючи пропоновану реформу механізму стягнення податку на вуглець та створення спеціального державного фонду для часткової компенсації витрат на інвестиції в підвищення енергоефективності. Вона також надає інформацію про ефективність використання надходжень від екологічного податку в Україні. Під час презентації також обговорювалося виключення споживання біомаси із бази оподаткування податку на вуглець. Презентація представлена під час тренінгу з організаційних та управлінських аспектів у Києві у квітні 2019 року.

Управлінський персонал, адміністративний персонал, керівники з розвитку

Вимоги законодавства ЄС щодо використання відновлюваних джерел енергії та сертифікації біомаси (українська); Ірина Сисоєва, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1 год.

Презентація описує поточний стан ринку біомаси в Україні та національні цілі зі збільшення використання біомаси. Вона охоплює регуляторні процедури затвердження палива як альтернативного та українські лабораторії, які проводять аналіз якості палива з біомаси. Презентація акцентує увагу на проекті закону про створення ринку біомаси, вимогах до якості біомаси, а також критеріях сталості. Вона також представляє орієнтовний графік запровадження сертифікації біомаси в Україні. Презентація представлена під час тренінгу з організаційних та управлінських аспектів у Києві у квітні 2019 року.

Управлінський персонал, адміністративний персонал, керівники з розвитку

4 год.

Презентація описує базові вимоги до комунікації, інструменти комунікації зі споживачами та ключові теми для комунікації підприємств з  теплопостачання зі своїми споживачами. Презентація представлена під час тренінгу з організаційних та управлінських аспектів у Києві у квітні 2019 року.

Управлінський персонал, адміністративний персонал, керівники з розвитку