Obnovljivi viri in energetska učinkovitost

Tema/ Jezik/ Avtor

Uporaba odpadne toplote za potrebe sistemov DOT (slovenski); Miran Zager, ZIDE

Trajanje

4 ure

Opis

Uporaba odpadne toplote kot toplotnega vira za ogrevanje predstavlja velik potencial za sisteme DOT. Najpogosteje se odpadna toplota izkorišča v industriji, kjer je pri proizvodnih ali predelovalnih procesih potrebno hlajenje ali ogrevanje (železarne, livarne, proizvodnja in brizganje plastičnih izdelkov, proizvodnja in predelava hrane, čiščenje odplak). Izkoriščanje odpadne toplote je možno tako preko zraka - sistem zrak/voda kot preko vode - sistem voda/voda

Izobraževanje je primerno za

upravljalci sistemov daljinskega ogrevanja

Trajnostna oskrba z biomaso (slovenski); Boštjan Krajnc, Sašo Mozgan & Nejc Jurko, KSSENA

4 ure

Trajnostna oskrba z biomaso (povečanje zmogljivosti upravljavcev obratov in njihovih dobaviteljev goriva/biomase, ocena potenciala biomase

vodstvo

1 ura

Predstavitev projekta izrabe odvečne toplote za daljinsko ogrevanje. Četrto leto koristne izrabe odvečne toplote za daljinsko ogrevanje in pripravo STV na Ravnah na Koroškem

podporno osebje; vodstvo; tehnično osebje