Področje upravljanja

Tema/ Jezik/ Avtor

Možni ukrepi za povečanje privlačnosti sistemov DOT za
končne uporabnike toplote
(slovenski); Boštjan Krajnc, Sašo Mozgan & Nejc Jurko, KSSENA

Trajanje

2 uri

Opis

Opredelitev ukrepov za povečanje privlačnosti sistemov DOT za končne uporabnike v tesnem sodelovanju s končnimi uporabniki in javnimi organi

Izobraževanje je primerno za

podporno osebje; vodstvo; tehnično osebje

Projektni management (slovenski); Boštjan Krajnc, Sašo Mozgan & Nejc Jurko, KSSENA

4 ure

Opis ključnih načel projektnega menedžmenta za majhne tehnične projekte s poudarkom na kritični poti in strošku ocene tveganja

podporno osebje; vodstvo; tehnično osebje

1 ura

Trajnostni razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja - Ministrstvo za infrastrukturo; Predstavitev uradne nacionalne agende za prihodnji razvoj sistemov daljinskega ogrevanja

podporno osebje; vodstvo; tehnično osebje

2 uri

Analiza sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji in pregled nacionalnih podpornih ukrepov za razvoj in izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja. Različni elementi vrednotenja podpornih ukrepov (npr. relevantnost, efektivnost, dolgoročnost učinka, prilagodljivost, stabilnost/predvidljivost) kažejo na posebnosti trenutne zakonodaje in šibke točke. Podane so smernice za premagovanje obstoječih ovir

podporno osebje; vodstvo; tehnično osebje