Obnovljivi izvori energije i teme iz energetske efikasnosti, uključujući otpad sa aspekta energije

Naslov/Jezik/Autor

Održivi razvoj u svetlu klimatskih promena - značaj za Srbiju (srpski); Borislav Grubor, KeepWarm 

Trajanje obuke (h)

1,5

Opis

Uvodne napomene
Uticajni faktori na klimu
Zapažanja o promeni klime
Diplomatski napori u svetu za ublažavanje klimatskih promena
Instrumenti koji se primenjuju za smanjenje GHG gasova
Bitni elementi za Srbij
Zaključne napomene

Obuka pogodna za

Inžinjere, DHS operatore, osoblje za poslovnu podršku

Obnovljivi izvori (srpski); Borislav Grubor, KeepWarm

1,5

Uvodne napomene
Šta su to obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije u Srbiji
Zakonodavni okvir za korišćenje obnovljivih izvora energije
Zaključne napomene

Inžinjere, DHS operatore, osoblje za poslovnu podršku

1,5

Vrstе biоmаsе
Strukturа biоmаsе
Hеmiјski sаstаv biоmаs
Теhničkа аnаlizа biоmаsе
Kаrаktеristikе pеpеlа biоmаsе

DHS operatore

1,5

Uticaji na potencijal biomase u Republici Srbiji i njen najveći potencijal u poljoprivrednoj biomasi, koja se najmanje koristi od raspoloživih resursa biomase itd.

DHS operatore

1,5

Ekonomska neisplativost transporta sirove biomase na veliku daljinu (prvenstveno zbog velike gustine biomase) i njen uticaj na razvoj lokalnog i regionalnog tržišta biomase

DHS operatore, osoblje za poslovnu podršku

1,5

Dugoročno ugovoranje između interesnih grupa / proizvođača biomase / prodavaca/ potrošača za stabilno tržište biomase

DHS operatore, osoblje za poslovnu podršku

Biomasa – Tehnologije za pripremu biomase (srpski); Aleksandar Erić, KeepWarm

1,5

Optimalni načini pripreme za svaku vrstu biomase i njihove prednosti i nedostaci

DHS operatore

Biomasa – Tehnologije za sagorevanje biomase (srpski); Aleksandar Erić, KeepWarm

1,5

Optimalni sistemi sagorevanja za svaku vrstu biomase i njihove prednosti i nedostaci

DHS operatore

1,5

Dobra praksa u razvoju sistema za sagorevanje biomase od laboratorija do industrijskog postrojenja

DHS operatore

1,5

Sadržaj brošure u potpunosti prati sva predavanja iz izgradnje kapaciteta o obnovljivim izvorima energije i tema iz energetske efikasnosti, uključujući otpad i energetske aspekte, uz priloge koji pružaju sledeće informacije:
Aneks 1: Vrste postrojenja na biomasu u Republici Srbiji
Aneks 2: Kratak pregled propisa Republike Srbije o postrojenjima za obnovljive izvore energije
Aneks 3: Procedura za izgradnju postrojenja za proizvodnju biomase za proizvodnju toplotne energije na teritoriji Republike Srbije
Aneks 4: Tehnička dokumentacija potrebna za izgradnju elektrana iz obnovljivih izvora

Inžinjere, DHS operatore, osoblje za poslovnu podršku