Organizacione teme

Naslov/Jezik/Autor

Stanje i izazovi sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji (srpski); Dejan Stojanović, PU “Toplane Srbije“

Trajanje obuke (h)

1,5

Opis

Energija u privredi Srbije, pregled zakonodavstva u proizvodnji toplotne energije, opšti podaci DHS o korišćenom gorivu, koliko toplote može da se obezbedi iz obnovljivih izvora? Da li postoji mogućnost podsticaja za proizvodnju toplotne energije iz OIE ?, poslovni rezultati srpskog DHS-a, trenutni uticaji na „tržište“ toplotne energije, kako smanjiti troškove toplotne energije?, promena strukture goriva u proizvodnji toplotne energije 2010-2030, zakonodavni okvir za primenu mere energetske efikasnosti itd.

Obuka pogodna za

DHS operatori, osoblje za poslovnu podršku, rukovodeće DHS osoblje

1,5

Pravni okvir za energetsku efikasnost u izgradnji, energetska politika grada Šapca i njeni ciljevi (procenjeno je da je do sada 25% kolektivnog stanovanja prošlo kroz proces unapređenja energetske efikasnosti: 46 višečlanih, 40 porodičnih, 1.400 stanova), podsticajne mere za primenu energetske efikasnosti (mere energetske efikasnosti finansiraju se posebnim revolving budžetskim fondom, a novac se troši na osnovu programa budžetskog fonda grada Šapca), preporuke za dalje unapređenje DHS-a, itd.

DHS operatori, osoblje za poslovnu podršku, rukovodeće DHS osoblje

Povećanje efikasnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije (srpski); Slobodan Jerotić, direktor DHS Šabac

1,5

Podaci o toplotnim postrojenjima koji učestvuju u sistemu daljinskog grejanja grada Šapca, izveštaj o daljinskom grejanju, najvažnije investicije u revitalizaciju daljinskog grejanja, biomasa kao odgovor na rast cena prirodnog gasa, toplotne pumpe kao novi izvor toplote, daljinsko nadgledanje i upravljanje toplotnim podstanicama

DHS operatori, osoblje za poslovnu podršku, rukovodeće DHS osoblje

1

Dati su primeri zapisa i postupaka, kao što su: liste izveštaja - izjave o kvarovima i intervencijama,  algoritam ponašanja od prijave do otklanjanja problema  i postupci komunikacije sa korisnicima

DHS operatori, osoblje za poslovnu podršku, rukovodeće DHS osoblje

1,5

Iskustvo Laboratorije za termotehniku i energetiku, Instituta Vinča, u pogledu realizacije konkretnih projekata – od laboratorijskih aparatura i demonstracionih postrojenja do razvoja i izgradnje relnog industrijskog postrojenja koje koriste biomasu kao gorivo

DHS operatori, osoblje za poslovnu podršku, rukovodeće DHS osoblje

2,5

Činjenica da bez obzira na to koliko su dobro osmišljeni programi energetske efikasnosti, realizacija nije moguća ako se o njoj ne razgovara sa građanima, stanari su pozitivno reagovali kada su im pokazane slike termovizijskih kamera koje pokazuju zidove koji nisu dobro izolovani, što su povezali sa svojim zapažanjima o hladnijim delovima stana. Zbog toga je, presudno da se izabere dobar tim koji će uveriti građane u prednosti termičke izolacije i posebno na uštede kroz smanjene račune za grejanje; preduslov je da se cena grejanja plaća za utrošenu toplotu, a ne po kvadratnom metru stambene jedinice
 

DHS operatori, osoblje za poslovnu podršku, rukovodeće DHS osoblje