Teme upravljanja

Naslov/Jezik/Autor

HERZ u sistemima grejanja, hlađenja i Klimatizacije (srpski); Željko Marković, Herz Amaturen company

Trajanje obuke (h)

1,5

Opis

Savremena rešenja kompanije u primeni regulatorne opreme radi uštede energije i troškova grejanja

Obuka pogodna za

Inženjere

1,5

Date su smernice i preporuke za organizovanje snabdevanja toplotnom energijom u gusto naseljenim ruralnim sredinama, poput onih u okruženju mesta za obuku

osoblje za poslovnu podršku

1,5

Stanje i razvoj daljinskog grejanja u Srbiji, mere modernizacije, rekonstrukcije i obnove izvora toplote, ekonomičnost korišćenja biomase i OIE, kao i problemi i prepreke za njenu intenzivniju primenu u toplanama u Srbiji itd.; struktura troškova u pripremi ovog goriva i njegova cenovna konkurentnost, podsticajne mere i socijalna održivost primene i proizvodnje biomase za grejanje

Menadžersko osoblje

1,5

Ekološka efikasnost OIE, usvojeni međunarodni pravni okviri, metodologija čistog razvoja CDM-a i svrha njegove primene, ekološka održivost proizvodnje biomase, i šumarske i agrarne (sa fokusom na ovo drugo kao najbrojnije u domaćem potencijalu), emisije CO2 i itd. Prezentacija takođe navodi neke moguće negativne efekte sagorevanja biomase kao što su emisija azotnog oksida, NOx, čestica, PM i PAH i kako smanjiti i prevazići ove efekte

Menadžersko osoblje

1,5

Pregled srpskih strateških dokumenata o biomasi, nekih rešenja za uklanjanje onih elemenata iz biomase koji ometaju proces sagorevanja i izazivaju vezivanje pepela na grejnim površinama kotlova i ispitivanja izvršena u Institutu Vinča u cilju prevazilaženja ovih problema; preporuke za dugoročnu sigurnost snanbdevanja poljoprivredne i drvne biomase za energetske potrebe

Menadžersko osoblje, osoblje za poslovnu podršku

Katalog proizvoda od poljoprivredne i drvne biomase (srpski); Branislav Repić, KeepWarm

1,5

Detalji u metodologiji kategorizacije biomase koja se primenjuje u Srbiji, sa ciljem da
- uspostavljanja tržišta biomase kao sirovine za proizvodnju energije
- lakše stvaranje baze podataka za trgovanje na tržištu biomase
- bolje razumevanje karakteristika proizvoda kojima se trguje
 

Menadžersko osoblje, osoblje za poslovnu podršku

1,5

Pregled aktivnosti u postupku pripreme izgradnje postrojenja sa obnovljivim izvorima energije, pregled zakonodavstva Republike Srbije koji se tiču korišćenja biomase kao goriva za proizvodnju energije

Menadžersko osoblje

1,5

Detalji o tehno-ekonomskoj analizi prelaska goriva za grejanje Instituta Vinča  sa mazuta na drvnu sečku i granjevinu, zasnovane na analizi uštede razlike u ceni goriva; na osnovu sprovedene analize nesumnjivo se zaključuje da je ideja o zameni starih kotlova novim kotlom na biomasu u potpunosti opravdana; to se ogleda u veoma brzoj ekonomskoj isplativosti ovog projekta, koja se kreće u rasponu od 2,9 do 4,5 godine, zavisno od odabira raspoloživih rešenja, što je impresivna brojka za energetske projekte

osoblje za poslovnu podršku

1,5

Detalji ugovora i tačke kojima se toplane moraju posvetiti posebnu pažnju pri zaključivanju poslova sa dobavljačem goriva na bazi biomase

Menadžersko osoblje

Klimatske promene - zakonski okvir (srpski); Borislav Grubor, KeepWarm

1,5

zapažanja o promeni klime
diplomatski napori u svetu za ublažavanje
klimatskih promena
instrumenti koji se primenjuju za smanjenje GHG gasova
bitni elementi za Srbiju
zaključne napomene

Inženjere