Finansijske teme

Naslov/Jezik/Autor

Razvoj poslovnih planova za projekte korišćenja biomase kao obnovljivog izvora energije &smernice poslovnog plana (srpski); Doc. dr Biljana Viduka, SPESCOM Consulting doo Novi Sad

Trajanje obuke (h)

6

Opis

Svrha poslovnog plana - ključni elementi, upoznavanje sa razvojem i pripremom poslovnog plana, profil kompanije, informacije o projektu, analiza tržišta, lokacija; ekološki aspekti, poslovanje, kapitalni zahtevi i poslovni rizici, finansijska analiza, finansijska sredstva itd.

Obuka pogodna za

osoblje za poslovnu podršku

2

Kratka prezentacija programa GIZ DKTI „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“, motiv, ciljevi, dugoročni doprinos, pokretanje energetske tranzicije, razvoj projekata, uključujući saradnju sa lokalnim samoupravama, poslovni modeli za razvoj bioenergetskih projekata, održivi rast sektora biogasa, prednosti biogasa i zaključci

osoblje za poslovnu podršku

6

Poslovni plan – Institut Vinča: Predstavljen je poslovni plan za delimičnu zamenu fosilnih goriva biomasom radi ostvarivanja uštede za grejanje Instituta Vinča, struktuiran u skladu sa predavanjem o Biznis planu, sa svim potrebnim elementima dokumenta BP, u pojednostavljenom formatu

osoblje za poslovnu podršku

1

Detalji o tehno-ekonomskoj analizi prelaska goriva za grejanje Instituta Vinča  sa mazuta na drvnu sečku i granjevinu, zasnovane na analizi uštede razlike u ceni goriva; na osnovu sprovedene analize nesumnjivo se zaključuje da je ideja o zameni starih kotlova novim kotlom na biomasu u potpunosti opravdana; to se ogleda u veoma brzoj ekonomskoj isplativosti ovog projekta, koja se kreće u rasponu od 2,9 do 4,5 godine, zavisno od odabira raspoloživih rešenja, što je impresivna brojka za energetske projekte

osoblje za poslovnu podršku