SRBIJA

Za zagrevanje stambenog prostora u Srbiji se najviše koristi ogrevno drvo (34%), dok 25,1% domaćinstava koristi toplotu iz sistema dalјinskog grejanja – SDG (što čini 48,3% domaćinstava u gradovima), 20,1% električnu energiju, 10,5% ugalј i 9,6% prirodni gas.

Ukupan instalisani kapacitet sistema DG u Srbiji je 5821 MW u okviru 58 javnih preduzeća sa postrojenjima za proizvodnju toplotne energije smeštenih na ukupno 255 lokacija. Najveći sistem DG se nalazi u glavnom gradu Beogradu, instalisan kapacitet svih postrojenja za proizvodnju toplotne energije u Beogradu čini 49% svih instalisanih kapaciteta u Srbiji. Prosečna starost ovih postrojenja je 28 godina.

Primarna goriva za proizvodnju toplotne energije u sistemima DG je prirodni gas (77,7%), mazut (13,5%) i ugalј (8,8%). U poslednjih 5 godina potrošnja prirodnog gasa je postepeno rasla po 5,5%, uglavnom na račun zamene mazuta.

Godišnja proizvodnja toplotne energije u Srbiji je oko 7000 GWh, od toga se 81% isporučuje domaćinstvima, a 19% komercijalnom i javnom sektoru.

Ukupna dužina distributivne mreže sistema DG, čija je prosečna starost oko 23 godine, je 2354 km i konstantno se vrši njena modernizacija i dogradnja (u zadnjih 5 godina uvećana je za oko 300 km). Procenjeni gubici u distributivnim mrežama sistema DG je oko 12%.

Korišćenje obnovlјivih izvora energije (OIE) i kogeneracija električne i toplotne energije (u kogenerativnim tzv. CHP postrojenjima) u Srbiji je otpočela tek u skorije vreme. Broj postrojenja na drvnu sečku svake godine raste, tako da je dostignuta potrošnja od skoro 7700 tona godišnje.

Ukratko o KeepWarm-u

KeepWarm je projekat finansiran od EU čiji je cilj ubrzanje isplativih investicija u modernizaciju sistema daljinskog grejanja (SDG). Projekat okuplja jedanaest partnera iz različitih relevantnih sektora (energetske agencije, nacionalna SDG udruženja, poljoprivredne komore, istraživačke institute, konsultantske kuće na polju energetske efikasnosti i nevladine organizacije) širom centralne i istočne Evrope.

Cilj inicijative, pokrenute u aprilu 2018. godine, je modernizacija DHS-a u celom regionu uz smanjenje emisije gasova staklene bašte poboljšanjem rada sistema DG, kao i promovisanje prelaska na manje zagađujuće izvore, poput obnovljivih izvora energije. Partneri na projektu će nastojati da osiguraju da će se ekološki najprihvatljivija rešenja za grejanje i hlađenje preuzeti širom Evrope, ponavljanjem KeepWarm pristupa u drugim zemljama i regionima, čak i nakon završetka projekta u septembru 2020. godine.

KeepWarm resursi

KeepWarm Showroom of replicable and bankable DHS pilot projects

The purpose of this Service Pitch Book is to relay the availability of replicable, bankable examples of DH-retrofits for both energy efficiency (EE) and integrating more sustainable energy sources (i.e. RES and/or excess heat, ExH), as well as providing information about national contexts, especially useful to audiences outside a particular country. It highlights the pilot DHSs which have been actively participating in KeepWarm’s activities, giving them visibility as well as stimulating networking opportunities to reach out to them directly for improving DH even further.

This Showroom has been translated into the languages of KeepWarm project partners. Please find here the Serbian version.

KeepWarm Guidance Document

Ovaj priručnik je pripremljen da Vam pomogne da uspešno prebrodite neke od ključnih problema pri unapređenju Vašeg sistema daljinskog grejanja (DG), korišćenjem više održivih izvora energije, tj. korišćenjem mnoštva tehnički mogućih i ekonomski isplativih obnovljivih izvora energije i/ili viška toplote iz industrijskih/komercijalnih procesa. Usvajanje ovih zelenijih alternativa za daljinsko grejanje i potpun prelazak na korišćenje ovih alternativa ima smisla ne samo na operativnom nivou, već i znatno, ako ne i presudno, doprinosi uspešnoj implementaciji čitavog niza prepoznatljivih političkih inicijativa u Evropi.

This Guidance Document has been translated into the languages of KeepWarm project partners. Please find here the Serbian version.

Podizanje kapaciteta

Program podizanja kapaciteta za Srbiju, prilagođen potrebama korisnika, pokriva teme koje su identifikovali operatori i osoblje sistema daljinskog grejanja tokom faze identifikovanja potreba. Najveći prioritet je dat tehničkim temama i temama vezanim za upravljanje sistemom. Kao teme od najvećeg značaja su takođe identifikovane teme obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, uključujući korišćenje otpada u energetske svrhe, organizacione i finansijske teme. Obuke su ocenjene od strane polaznika preko anonimnih upitnika.

Replicable DHS demo cases

KEEPWARM INSPIRE DOGAĐAJ – Srbija (oktobra 2020)

7.oktobra 2020

Dodatne informacije o događaju možete pronaći ovde.

Arhiva novosti

Partner projekta iz zemlje

Laboratorija za termotehniku i energetiku - LTE, je jedna od najvećih u Institutu za nuklearne nauke Vinča. Predstavlja najrelevantniju naučnu instituciju za termotehniku i energetiku u Srbiji. Istraživanje biomase je važan deo aktivnosti ove laboratorije, uključujući fundamentalna i primenjena istraživanja, kao i razvoj matematičkih modela za procese sagorevanja i prenosa toplote. INN Vinča će podržati implementaciju pilot projekata u Srbiji.