Tehniskie jautājumi

Apmācību ilgums

2 stundas

Apraksts

Šis temats aptvēra tādus jautājumus kā siltumapgādes tīklu pārskatīšana, to būvniecības tehnoloģijas, optisko šķiedru tehnoloģiju tīklu uzraudzība, jaunas tehnoloģijas CSA energoefektivitātē

Apmācību materiāli noder

CSAS īpašniekiem un personālam, tehniskās jomas studentiem, u.c. interesentiem

2 stundas

Šajā tēmā bija iekļauti tādi jautājumi kā CSA  attīstības perspektīvas, siltuma piegādes shēmas, katla efektivitāte, ēkas enerģijas patēriņš, ēkas modernizācija, temperatūras noteikšana telpā, renovācijas scenāriji, pāreja uz apkuri, ēkas enerģijas bilance, energoefektivitātes rādītāji, apkures tarifi, integrācija vai AER, iekšējie tīkli, sildītāju veidi, apkures sistēmu jauda, siltuma atdeve, ventilācijas risinājumi, zemas temperatūras apkures parametri, aprēķinu programmas

CSAS īpašniekiem un personālam, tehniskās jomas studentiem, u.c. interesentiem

Katlu mājas automatizēšana (latviski); SIA “Filter” Andris Bēniņš

1 stunda

Katlu māju automatizācijas sistēmu risinājumi un tendences, katlu māju procesu vizualizācija (SCADA), dažādu ražotāju sistēmu integrācija, risinājumi katlu māju brīdinājumiem, neuzraudzītas/neapkalpojamas katlu mājas, drošības automatizācijas risinājumi, nākotnes tendences, siltumenerģijas akumulatora izmantošana siltuma uzkrāšanai, siltuma enerģijas akumulatora iekārtas, siltuma enerģijas akumulatora celtniecības risinājumi

CSAS īpašniekiem un personālam, tehniskās jomas studentiem, u.c. interesentiem

Siltuma uzglabāšanas optimizēšana (latviski); SIA “Filter”  Andris Bēniņš

1 stunda

Siltuma enerģijas akumulatora izmantošana, aukumulatora savienojuma un siltumnesēja plūsmas tipveida shēma, siltuma enerģijas akumulatora iekārtas, siltuma enerģijas akumulatora būvniecības risinājumi

CSAS īpašniekiem un personālam, tehniskās jomas studentiem, u.c. interesentiem

Turpgaitas un atgaitas temperatūru optimizēšana CSA un dzesēšanai (latviski); Rīgas Tehniskā Universitāte, Dr. Sc. Ing. Dzintars Jaunzems

2 stundas

Termodinamika un hidraulika CSA, vadības stratēģijas un optimizācija

CSAS īpašniekiem un personālam, tehniskās jomas studentiem, u.c. interesentiem

2 stundas

Par “ZuluGIS” - uzņēmuma siltumtīklu karte, tās izstrāde, atjaunināšana un ekspluatācija

CSAS īpašniekiem un personālam, tehniskās jomas studentiem, u.c. interesentiem

1 stunda

Aktualitāte un stratēģija pārejai uz 4. paaudzes siltuma apgādes sistēmām, pilot projektu piemēri, CSA rādītāji

CSAS īpašniekiem un personālam, tehniskās jomas studentiem, u.c. interesentiem

1 stunda

Saražotās siltumenerģijas daudzums, siltuma slodze, siltumnesēja temperatūra, siltuma enerģijas zudumi, elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai, saules enerģijas integrācija CSA, saules siltuma enerģija; Uzdevums: noteikt vidējo siltumenerģijas patēriņu gadā, siltumenerģijas ūdens patēriņu gadā, koriģēto siltumenerģijas patēriņu gadā, siltumenerģijas zudumus gadā, īpašos siltumenerģijas zudumus gadā, īpatnējo vidējo elektroenerģijas patēriņu gadā, primārās enerģijas koeficientu.

CSAS īpašniekiem un personālam, tehniskās jomas studentiem, u.c. interesentiem