HRVATSKA

Daljinsko grijanje putem toplana zauzima udio od oko 10% ukupne opskrbe toplinom u Hrvatskoj. Trenutno je aktivno oko 13 toplinarskih poduzeća u 18 gradova I mjesta, uključujući glavnu toplinarsku kompaniju, HEP – Toplinarstvo, podružnicu Hrvatske Elektroprivrede (HEP), koja drži 85% tržišnog udjela u sektoru toplinarstva. Sadašnji centralizirani toplinski sustavi tj. sustavi daljinskog grijanja pripadaju takozvanoj 2. generaciji daljinskog grijanja, koristeći toplu vodu s temperaturama polaza znatno iznad 100°C kao medij.

Karakteristično gorivo u daljinskom grijanju je prirodni plin, dok je oko 80% topline iz centraliziranih toplinskih sustava proizvedeno kroz kombiniranu proizvodnju topline električne energije u kogeneracijskim postrojenjima. Loše stanje postojećeg fonda zgrada kao i distribucijska mreža zahtijevaju integralnu obnovu. Modernizacija i širenje sustava daljinskog grijanja prepoznati su kao jedan od prioriteta hrvatske energetske politike Republike.

O projektu KeepWarm

KeepWarm je projekt financiran od strane EU čiji je cilj ubrzati isplativo ulaganje u modernizaciju centraliziranih toplinskih sustava (CTS). Projekt okuplja jedanaest projektnih partnera iz različitih relevantnih sektora (energetske agencije, nacionalna udruženja CTS-a, poljoprivredne komore, istraživačke institute, konzultantske kuće, neprofitne organizacije) u srednjoj i istočnoj Europi.

Cilj ove inicijative pokrenute u travnju 2018. godine je modernizacija CTS-a u cijeloj regiji i smanjenje emisija stakleničkih plinova poboljšanjem rada sustava i promicanjem tranzicije s fosilnih goriva na manje zagađujuće izvore poput obnovljivih izvora energije. Partneri projekta nastoje osigurati da se najbolja ekološki prihvatljiva praksa za grijanje i hlađenje provodu u cijeloj Europi, replicirajući pristup projekta KeepWarm u drugim zemljama i regijama, čak i nakon završetka projekta u rujnu 2020. godine.

KeepWarm materijali

KeepWarm Showroom of replicable and bankable DHS pilot projects

The purpose of this Service Pitch Book is to relay the availability of replicable, bankable examples of DH-retrofits for both energy efficiency (EE) and integrating more sustainable energy sources (i.e. RES and/or excess heat, ExH), as well as providing information about national contexts, especially useful to audiences outside a particular country. It highlights the pilot DHSs which have been actively participating in KeepWarm’s activities, giving them visibility as well as stimulating networking opportunities to reach out to them directly for improving DH even further.

This Showroom has been translated into the languages of KeepWarm project partners. Please find here the Croatian version.

KeepWarm Guidance Document Hrvatski

This guidance document has been created as a means of helping you navigate some of the key issues involved in upgrading your district heating (DH) by using more sustainable energy sources, namely from a variety of viable renewable energy sources and/or excess heat harvestable from industrial/commercial processes. Integrating and fully-switching to these greener DH alternatives makes sense not only at an operational level, but is greatly supportive, if not essential, for the successful implementation of a variety of Europe’s flagship policy initiatives.

Find here the English version of this Guidance Document.

Jačanje kapaciteta (treninzi)

Program jačanja kapaciteta osmišljen je prema specifičnim potrebama za Republiku Hrvatsku te pokriva teme identificirane utvrđene kroz suradnju s hrvatskim operaterima centraliziranih toplinskih sustava i relevantnim osobljem tijekom faze procjene potreba. Najveći prioriteti dani su tehničkim temama. Uz to, identificirane su i ostale prioritetne teme – obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitosti uključujući korištenje otpada za proizvodnju energije te financijske teme i teme upravljanja. Održane treninge ocijenili su polaznici putem anonimnih upitnika.

Reprezentativni primjeri dobre prakse CTS za replikaciju

Projektni partneri iz Hrvatske

Istraživačka skupina na Katedri za energetska postrojenja i energetiku na Fakultetu Strojarstva i Brodogradnje, Sveučilište u Zagreb vodeća je istraživačka grupa u području održivog razvoja energetike u regiji. Glavna područja istraživanja uključuju energetsko planiranje i upravljanje. Optimizaciju i dimenzioniranje energetskih sustava, modeliranje i mapiranje potražnje za energijom, kao i energetska održivost regija. Za potrebe projekta KeepWarm, UNIZAG FSB radi na jačanju kapaciteta operatera CTS-a te na podršci pilot projektima u Hrvatskoj.

Regionalna Energetska Agencija Sjeverozapadne Hrvatske vodeća je energetska agencija u Hrvatskoj i regiji. REGEA pruža informacije i edukaciju te promiče primjere dobre prakse u cijelom energetskom sektoru kao potporu razvoju i provedbi nacionalnih i regionalnih energetskih planova i programa. Štoviše, ona provodi energetske preglede i certifikaciju, ugovaranje ugovora o energetskom učinku i javno-privatna partnerstva. Za potrebe KeepWarm projekta, REGEA će kao voditelj radnog paketa 4 podupirati pilot projekte u svim zemljama, uključujući i hrvatske pilot gradove.