HRVATSKA

Daljinsko grijanje putem toplana zauzima udio od oko 10% ukupne opskrbe toplinom u Hrvatskoj. Trenutno je aktivno oko 13 toplinarskih poduzeća u 18 gradova I mjesta, uključujući glavnu toplinarsku kompaniju, HEP – Toplinarstvo, podružnicu Hrvatske Elektroprivrede (HEP), koja drži 85% tržišnog udjela u sektoru toplinarstva. Sadašnji centralizirani toplinski sustavi tj. sustavi daljinskog grijanja pripadaju takozvanoj 2. generaciji daljinskog grijanja, koristeći toplu vodu s temperaturama polaza znatno iznad 100°C kao medij.

Karakteristično gorivo u daljinskom grijanju je prirodni plin, dok je oko 80% topline iz centraliziranih toplinskih sustava proizvedeno kroz kombiniranu proizvodnju topline električne energije u kogeneracijskim postrojenjima. Loše stanje postojećeg fonda zgrada kao i distribucijska mreža zahtijevaju integralnu obnovu. Modernizacija i širenje sustava daljinskog grijanja prepoznati su kao jedan od prioriteta hrvatske energetske politike Republike.

Reprezentativni primjeri dobre prakse CTS za replikaciju

O projektu KeepWarm

KeepWarm je projekt financiran od strane EU čiji je cilj ubrzati isplativo ulaganje u modernizaciju centraliziranih toplinskih sustava (CTS). Projekt okuplja jedanaest projektnih partnera iz različitih relevantnih sektora (energetske agencije, nacionalna udruženja CTS-a, poljoprivredne komore, istraživačke institute, konzultantske kuće, neprofitne organizacije) u srednjoj i istočnoj Europi.

Cilj ove inicijative pokrenute u travnju 2018. godine je modernizacija CTS-a u cijeloj regiji i smanjenje emisija stakleničkih plinova poboljšanjem rada sustava i promicanjem tranzicije s fosilnih goriva na manje zagađujuće izvore poput obnovljivih izvora energije. Partneri projekta nastoje osigurati da se najbolja ekološki prihvatljiva praksa za grijanje i hlađenje provodu u cijeloj Europi, replicirajući pristup projekta KeepWarm u drugim zemljama i regijama, čak i nakon završetka projekta u rujnu 2020. godine.

Jačanje kapaciteta (treninzi)

Program jačanja kapaciteta osmišljen je prema specifičnim potrebama za Republiku Hrvatsku te pokriva teme identificirane utvrđene kroz suradnju s hrvatskim operaterima centraliziranih toplinskih sustava i relevantnim osobljem tijekom faze procjene potreba. Najveći prioriteti dani su tehničkim temama. Uz to, identificirane su i ostale prioritetne teme – obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitosti uključujući korištenje otpada za proizvodnju energije te financijske teme i teme upravljanja. Održane treninge ocijenili su polaznici putem anonimnih upitnika.


Projektni partneri iz Hrvatske

Istraživačka skupina na Katedri za energetska postrojenja i energetiku na Fakultetu Strojarstva i Brodogradnje, Sveučilište u Zagreb vodeća je istraživačka grupa u području održivog razvoja energetike u regiji. Glavna područja istraživanja uključuju energetsko planiranje i upravljanje. Optimizaciju i dimenzioniranje energetskih sustava, modeliranje i mapiranje potražnje za energijom, kao i energetska održivost regija. Za potrebe projekta KeepWarm, UNIZAG FSB radi na jačanju kapaciteta operatera CTS-a te na podršci pilot projektima u Hrvatskoj.

Regionalna Energetska Agencija Sjeverozapadne Hrvatske vodeća je energetska agencija u Hrvatskoj i regiji. REGEA pruža informacije i edukaciju te promiče primjere dobre prakse u cijelom energetskom sektoru kao potporu razvoju i provedbi nacionalnih i regionalnih energetskih planova i programa. Štoviše, ona provodi energetske preglede i certifikaciju, ugovaranje ugovora o energetskom učinku i javno-privatna partnerstva. Za potrebe KeepWarm projekta, REGEA će kao voditelj radnog paketa 4 podupirati pilot projekte u svim zemljama, uključujući i hrvatske pilot gradove.

KeepWarm materijali